O Kancelarii

Kancelaria została założona przez Radcę Prawnego Tomasza Wróblewskiego w 2005 roku i od tego czasu nieprzerwanie zajmuje się świadczeniem pomocy prawnej zarówno na rzecz klientów biznesowych jak i klientów indywidualnych.

Bazą oraz zapleczem osób pracujących na rzecz Kancelarii (radcowie prawni, adwokaci, aplikanci czy też personel administracyjny) jest wiedza i doświadczenie nabyte przez Radcę Prawnego Tomasz Wróblewskiego w toku obsługi spraw szeroko rozumianego sektora finansowego, w tym zwłaszcza zagadnień związanych z obsługą Towarzystw Ubezpieczeniowych, Banków oraz Funduszy Inwestycyjnych.

Zdobyte przez blisko dwie dekady doświadczenie spowodowało, iż mecenas Tomasz Wróblewski poza świadczeniem asysty prawnej na rzecz tak korporacji, jak i małych przedsiębiorstw, miał także przyjemność wspierać, jako radca prawny, Rzecznika Ubezpieczonych (obecnie Rzecznik Finansowy), czynnie uczestniczyć w pracach Komisji działających przy Polskiej Izbie Ubezpieczeń, czy też prowadzić działalność naukowo-dydaktyczną jako wykładowca w ramach Podyplomowym Studium Prawa Ubezpieczeniowego Uniwersytetu Warszawskiego.

Uzupełnieniem powyższego jest podejmowana przez założyciela Kancelarii działalność publikacyjna z zakresu odpowiedzialności cywilnej oraz prawa ubezpieczeń (m.in. pełnienie funkcji eksperta w Gazecie Prawnej, współautora „Ubezpieczenia komunikacyjne" pod redakcją dr Stanisława Rogowskiego; Wyd. PolText, Warszawa 2008 oraz innych publikacji w czasopismach i wydawnictwach).

Zaprezentowane powyżej elementy doświadczenia, wspierane poprzez profesjonalizm oraz rzetelność pozwalają nam zagwarantować, iż niezależnie od tego czy pomoc prawna świadczona jest na rzecz osoby fizycznej, małego przedsiębiorcy czy też korporacji to niezmiennie cechować ją będzie najwyższa jakoś świadczonych usług.

Zapraszamy do współpracy.

Specjalizacje

Ubezpieczenia i bankowość

Spory sądowe

Dochodzenie roszczeń

Restrukturyzacja i upadłość

Prawo pracy

Prawo nieruchomości

Ochrona danych osobowych

Porady online

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom tak obecnych jak i przyszłych Klientów, Kancelaria Radcy Prawnego Tomasza Wróblewskiego świadczy również swoje usługi poprzez obsługę zdalną (online).

Realizując zdalną obsługę prawną Kancelaria każdorazowo zapewnia zachowanie poufności przekazywanych informacji, które to informacje od momentu przesłania ich do Kancelarii chronione są funkcjonującym zapleczem technologicznym i jako objęte tajemnicą radcowską nie mogą zostać ujawnione. Po szczegóły funkcjonujących w Kancelarii rozwiązań technologicznych zapraszamy Państwa do zakładki Technologia.

Zdalna obsługa prawna może przybierać różne formy, w tym na przykład udzielnie porady prawnej, przygotowanie opinii prawnej, bądź też przygotowanie projektu umowy lub pisma procesowego.

Kancelaria zapewnia obsługę zdalną w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 16.00. W celu uzyskania zdalnej pomocy prawnej należy:

 • wypełnić formularz zawierający Państwa dane osobowe
  Formularz zawierający pola niezbędne dla skorzystania ze zdalnej pomocy prawnej znajdziecie Państwo poniżej
 • załączyć elektroniczne wersje posiadanych dokumentów / skany
  Prosimy o załączenie elektronicznych wersji posiadanych przez Państwa dokumentów, które wiążą się z kierowanym zapytaniem. Zwracamy uwagę na ograniczenia wynikające z wielkości przesyłanych plików a wynoszące 5 MB 
 • zapoznać się Regulaminem zdalnego świadczenia przez Kancelarie usług prawnych, jak również Polityk obowiązujących w zakresie przetwarzanych danych
  Potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem oraz stosownymi Politykami, następuje za pomocą zaznaczenia właściwych okien wyboru. Brak spełnienia wymogów, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym uniemożliwi Państwu skuteczne wysłanie zapytania za pośrednictwem formularza
 • oczekiwać zwrotnej odpowiedzi ze strony Kancelarii w ciągu 24 godzin
  Kancelaria w odpowiedzi na Państwa zapytanie prześle na podany adres e-mail opis proponowanych czynności prawnych wraz z podaniem ceny za ich podjęcie. Kancelaria zastrzega, iż w przypadku spraw o szczególnym charakterze skomplikowania, opis wraz z wyceną, o którym mowa w niniejszym ustępie, zostanie do Państwa przesłany w ciągu do 72 godzin. Po zaakceptowaniu rekomendowanych przez Kancelarię czynności prawnych, jak również wyceny usługi, zostaniecie Państwo poproszeni o przesłanie na adres Kancelarii: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. elektronicznego potwierdzenia, dokonania na rachunek bankowy Kancelarii wpłaty odpowiadającej uzgodnionej kwocie wyceny
 • oczekiwać stanowiska Kancelarii
  Kancelaria w korespondencji zwrotnej udzieli odpowiedzi na przedstawione przez Państwa zapytanie.

 

 
 

Zapraszamy do wypełnienia formularza:

 

 

Technologia

Niezależnie od czynnika ludzkiego Kancelaria ma świadomość, iż dla potrzeb optymalnego świadczenia obsługi prawnej poza wiedzą oraz doświadczeniem, niezbędnym jest także posiadanie stosownego zaplecza operacyjno-technologicznego, dlatego w tym miejscu pragniemy zapewnić naszych Klientów, iż Kancelaria dysponuje w pełni zorganizowanymi strukturami operacyjno-technologicznymi, pozwalającymi na obsługę choćby najbardziej skomplikowanych zadań, niezależnie od liczby zleconych spraw.


W szczególności na potrzeby powierzanych nam spraw, zapewniamy rozwiązania technologiczne, które chronią naszych Klientów przed nieautoryzowanym dostępem do pomieszczeń i systemów, a w których to przechowywane są dane sensytywne przekazywane Kancelarii w związku z realizacją zlecenia, bądź to w formie elektronicznej, bądź to w formie tradycyjnej (papierowej). Funkcjonujące rozwiązania infrastrukturalne nie tylko pozwalają na dochowanie bezpieczeństwa wszelkiej tajemnicy (np. ubezpieczeniowej czy bankowej), ale i zapewniają ciągłość obsługi na wypadek zdarzeń losowych. Dedykowane przez nas na potrzeby obsługi spraw zaplecze, obejmuje między innymi:

 

 • wielopoziomowy system najwyższej klasy zabezpieczeń zewnętrznych oraz wewnętrznych chroniący przed nieautoryzowanym dostępem do pomieszczeń i systemów, w których przechowywane są dane przekazywane Kancelarii w związku z realizacją zlecenia, tj. całodobowo strzeżony oraz monitorowany dostęp do biurowca w jakim zlokalizowana jest siedziba naszej firmy, niezależny elektroniczny system ewidencji dostępu do pomieszczeń Kancelarii oraz serwerowni. Wewnętrzny system kamer monitorujących pomieszczenia kancelaryjne, środowisko bezpiecznego wydruku (safe printing), firewall, system awaryjnego podtrzymywania zasilania (UPS), system zapobiegania wyciekowi danych (DLP) itd.;
 • dedykowany system do obsługi spraw na etapie polubownym, sądowym oraz egzekucyjnym. Narzędzie to umożliwia naszym Klientom, poprzez e-panel, całodobowy bezpieczny dostęp (on-line) do statusu zleconych spraw, wraz z możliwością generowania zestawień oraz raportów;
 • szyfrowaną komunikację (VPN) pomiędzy Kancelarią a Klientem pozwalającą na wymianę danych, zlecanie nowych spraw, jak również wgląd w gromadzoną dla każdej sprawy korespondencję;
 • niezależne szyfrowane środowisko informatyczne w postaci własnej bazy serwerowej, dzięki czemu Kancelaria jest w stanie zagwarantować najwyższe standardy zabezpieczenia w zakresie powierzanej nam tajemnicy;
 • dedykowany na potrzeby Kancelarii system pozwalający przetwarzać wszelką dokumentację papierową na postać elektroniczną z wykorzystaniem procesu optycznego rozpoznawania tekstu (OCR). Wdrożony przez Kancelarię proces digitalizacji nie tylko wychodzi naprzeciw oczekiwaniom Klientów w zakresie automatyzacji obiegu dokumentacji, ale i pozwala na poprawę jakości przetwarzanej korespondencji poprzez standaryzację formatu zgodnie z oczekiwaniami Zleceniodawcy;
 • bezpośredni elektroniczny dostęp do e-Sądu za pomocą zintegrowanego modułu informatycznego. Moduł umożliwia wnoszenie drogą elektroniczną pozwów oraz prowadzenie pełnej korespondencji w zainicjowanym elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU)

Wynagrodzenie

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pragniemy wskazać, iż Kancelaria oferuje swoim Klientom wiele form wzajemnych rozliczeń. Zależnie od charakteru i zakresu świadczonej usługi, honorarium Kancelarii zawiera się w następującej strukturze:

 • wynagrodzenie ryczałtowe – wynagrodzenie płatne w związku z zapewnieniem stałej i dedykowanej obsługi zawodowego pełnomocnika (radcy prawnego lub adwokata);
 • wynagrodzenie godzinowe – wynagrodzenie płatne w oparciu o iloczyn ustalonej stawki i czasu pracy;
 • wynagrodzenie za czynność lub sprawę – wynagrodzenie za dokonanie określonej czynności (np. sporządzenie opinii, projektu umowy, pisma) lub prowadzenie sprawy na danym etapie (np. postępowanie sądowe);
 • wynagrodzenie od sukcesu („success fee”) – wynagrodzenie uzupełniające w wysokości określonego procentu od wyegzekwowanych wierzytelności w przypadku prowadzenia spraw na etapie postępowania sądowo-egzekucyjnego

Powyższa oferta w sposób oczywisty stanowi jedynie naszą propozycję, zatem Kancelaria otwarta jest na wszelkie sugestie, tak aby ostatecznie przyjęte rozliczenie w maksymalny sposób uwzględniało oczekiwania obu stron, każdorazowo zapewniając pełną transparentność.

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego

Tomasz Wróblewski

ul. Bema 60

01-225 Warszawa

tel. +48 22 638 12 08

fax +48 22 836 91 61

e-mail: kancelaria@wroblewski.waw.pl

nr rachunku: 87114020040000310237207689

NIP: 5681238193

REGON: 140031992