Polityka prywatności oraz Polityka cookies

obowiązujące przy dostępie do usług świadczonych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Tomasza Wróblewskiego

(„Polityki”)

 

1. Niniejsze Polityki określają zasady w zakresie danych przetwarzanych przez Kancelarię Radcy Prawnego Tomasza Wróblewskiego przy świadczeniu zdalnej obsługi prawnej na rzecz osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej z wykorzystaniem Internetu.

2. Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Wróblewski, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bema 60, 01-225 Warszawa, REGON 140031992, NIP 5681238193, zwany dalej „Kancelarią”. Kontakt z Kancelarią w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3. W celu dokonania wyceny usługi oraz wykonania usługi/rozpatrzenia reklamacji/ przesyłania powiadomień e-mail/wystawienia faktury/administrowania stroną www,  Kancelaria zależnie od zakresu danych podanych przez Klienta, przetwarza następujące dane osobowe:

a) adres e-mail;

b) numer zlecenia;

c) data rejestracji;

d) imię i nazwisko;

e) firma;

f)  adres zamieszkania lub adres siedziby;

g) numer telefonu;

h) numer NIP;

i)  numer REGON;

j)  numer zlecenia;

k) nazwa Banku oraz numer rachunku Bankowego;

l)  adres IP;

m)  informacje o przeglądarce internetowej;

n) informacje o systemie operacyjnym;

o) informacje zawarte w dokumentach elektronicznych (skany) a załączane do Zapytania kierowanego do Kancelarii za pośrednictwem email lub poprzez formularz dostępny na Platformie (strona www Kancelarii)

Podstawą prawną przetwarzanych danych jest art. 6 RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy, oraz który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.

4. W celu wykorzystywania cookies na stronie internetowej Kancelaria przetwarza także informacje tekstowe, o których mowa w ust. 16. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (przy pierwszym wejściu na stronę internetową pojawia się zapytanie o zgodę na wykorzystanie cookies).

5. Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych przez Kancelarię w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, opisanych w Regulaminie, zarówno w sposób całkowicie zautomatyzowany, częściowo zautomatyzowany jak i w sposób inny niż zautomatyzowany odbywa się na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

6. Dane podawane Kancelarii przez Klienta drogą elektroniczną (zapytanie e-mail lub za pośrednictwem strony www Kancelarii) przetwarzane są wyłącznie na podstawie zgody Klienta i w oparciu o przesłankę całkowitej dobrowolności.  

7. Dane osobowe, o których mowa w ust.3 będą przetwarzane w celu umożliwienia Klientowi wysłania zapytania oraz świadczenia przez Kancelarię Usługi.

8. Administrator  może udostępnić dane kontaktowe Klienta dostawcom usług kurierskich w celu doręczenia Klientowi odpowiedzi na reklamację.

9. Ponadto, dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Administratora w celu wykonania obowiązków przewidzianych prawem, w tym prawem podatkowym.

10. Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. W celu realizacji praw, o których mowa powyżej Klient powinien zwrócić się do Administratora. W przypadku zmiany, lub konieczności uzupełnienia lub poprawienia danych osobowych każdy, którego dane są przetwarzane zobowiązany jest do ich aktualizacji. Złożenie żądania usunięcia danych osobowych w czasie udzielania porady jest możliwe, lecz uniemożliwia świadczenie przez Kancelarię Usługi.

11. W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, a także skorzystania z praw, o których mowa powyżej, każda osoba, której dane są przetwarzane może zwrócić się do Administratora ze stosownym zapytaniem.

12. Każda osoba, której dane są przetwarzane na podstawie zgody, ma prawo w dowolnym momencie do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

13. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

14. W celu wypełnienia obowiązków związanych z RODO, w szczególności poprzez tworzenie rejestrów i ewidencji, np. rejestru Klientów, którzy zgłosili sprzeciw zgodnie z RODO, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

a) imię (jeśli zostanie podane);

b) nazwisko (jeśli zostanie podane);

c) adres e-mail

ponieważ po pierwsze, przepisy RODO nakładają na nas określone obowiązki dokumentacyjne dla wykazania zgodności i rozliczalności, po drugie, jeżeli zgłoszą Państwo np. sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych do celów marketingowych, musimy wiedzieć, wobec kogo nie stosować marketingu bezpośredniego, ponieważ sobie tego nie życzy.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest po pierwsze, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa; po drugie, art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Kancelarii jest posiadanie wiedzy na temat osób, które realizują swoje uprawnienia wynikające z RODO).

15. W celu wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, takich jak np. przechowywanie dokumentacji księgowej przez 5 lat, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

a) imię i nazwisko;

b) firma;

c) adres zamieszkania lub adres siedziby;

d) numer NIP;

e) numer REGON;

f) nazwa Banku oraz numer rachunku bankowego;

g) numer zlecenia.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa.

16. Kancelaria na swojej stronie internetowej, wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez system Kancelarii, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług Kancelaria korzysta (np. Facebooka, Google’a, Linkedin).

17. Państwa przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Państwa urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak nie życzą Państwo sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej tj. całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia te można zmienić w dowolnej chwili.

18. Szanując autonomię wszystkich osób korzystających ze strony internetowej, czujemy się jednak w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności, ograniczeń w polubieniu strony na Facebooku etc.

19. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili możecie Państwo tę zgodę cofnąć. Jeżeli chcielibyście Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy wysłać maila bezpośrednio na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

20. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

21. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Państwa decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Państwa oczekiwania w zakresie korzystania z usług.

22. Aby zlecić Kancelarii usługę, konieczne jest podanie imienia i nazwiska lub nazwy firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania lub siedziby, telefonu, opisu stanu faktycznego związanego z wykonywaną usługą (treść), bowiem bez tych informacji, nie jesteśmy w stanie zawrzeć oraz wykonać umowy.

23. Abyście mogli Państwo otrzymać fakturę za wykonane usługi, konieczne jest podanie wszystkich danych wymaganych prawem podatkowym, a zatem imienia i nazwiska lub firmy, adresu zamieszkania lub adresu siedziby, numeru NIP oraz numeru REGON, gdyż bez tego Kancelaria nie jest w stanie prawidłowo wystawić faktury.