Prawo upadłościowe - poradnik

Postępowanie upadłościowe czy restrukturyzacja ? Jakie masz możliwości jako Dłużnik w sytuacji, gdy przytrafiły Ci się trudności natury finansowej ?

Rosnące zjawisko zadłużania się społeczeństwa jako następstwo wyjątkowych i niezależnych od Dłużnika, okoliczności doprowadza do sytuacji, w której Dłużnikowi grozi stan niewypłacalności lub już w nim się znajduje, a co za tym idzie nie ma on możliwości regulowania swoich wymagalnych zobowiązań.

W takich sytuacjach najkorzystniejszym rozwiązaniem dla Dłużnika jest skorzystanie ze skutecznych „narzędzi prawnych”, które w rękach podmiotów uprawnionych, pozwolą na znaczną poprawę ich sytuacji majątkowej. Taką możliwość dają obecnie obowiązujące przepisy z zakresu prawa upadłościowego oraz prawa restrukturyzacyjnego udostępniając osobom, które znalazły się w trudnym położeniu następujące instrumenty prawne. 

#Upadłość - w sytuacji gdy Dłużnik popadł w stan niewypłacalności, a więc w stan, w którym nie zdolny do regulowania swoich bieżących zobowiązań, powinien - a w niektórych przypadkach jest zobligowany przepisami prawa - złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. Wniosek ten wszczyna szczególną procedurę sądową określaną mianem postępowania upadłościowego. Celem postępowania upadłościowego jest nie tylko w jak najwyższym stopniu zaspokojenie roszczeń wierzycieli, ale także o ile racjonalne względy na to pozwolą, zachowanie jego dotychczasowego przedsiębiorstwa.

W przypadku gdy Dłużnik nie prowadzi działalności gospodarczej a zatem posiada formalno-prawny status Konsumenta, przepisy przewidują odrębną procedurę określaną zwaną upadłością konsumencką. Jej celem, poza możliwie najpełniejszym zaspokojeniem wierzycieli - tak jak ma to miejsce w przypadku Dłużników prowadzących działalność gospodarczą - jest również umorzenia zobowiązań Dłużnika, które nie zostały zaspokojone w postępowaniu upadłościowym. Stan się potocznie nazywany jest oddłużeniem.

#Restrukturyzacja – poza opisaną powyżej procedurą upadłościową, która ma zastosowanie w sytuacji, gdy Dłużnik jest niewypłacalny, istnieje również możliwość skorzystania przez Dłużnika z procedury restrukturyzacyjnej. Procedura ta różni się od postępowania upadłościowego tym, iż dla jej zainicjowania Dłużnik musi być zagrożony stanem niewypłacalności a więc muszą pojawić się pierwsze trudności w utrzymaniu przez Dłużnika płynności finansowej.

Prawo Restrukturyzacyjne przewiduje cztery warianty postępowań, do których zaliczamy :

  1. Postępowanie o zatwierdzenie układu
  2. Przyspieszone postępowanie układowe
  3. Postępowanie układowe
  4. Postępowanie sanacyjne

Wszystkie z wyżej wymienionych postępowań mają na celu przede wszystkim pomóc Dłużnikowi w przezwyciężeniu zaistniałych trudności natury ekonomicznej oraz umożliwić mu bez większych przeszkód i w stosunkowo szybkim czasie powrót do codziennego funkcjonowania w obrocie gospodarczym.

Jak to zrobić, jakie są różnice pomiędzy upadłością a upadłością konsumencką, kiedy i jak sięgnąć po właściwe rozwiązania a także jakie koszty wiążą się z przeprowadzeniem postępowania  dowiesz się z następnych publikacji dostępnych na stronie Kancelarii. Już dziś zapraszamy do śledzenie i kontaktu.

Pomogliśmy już wielu Klientom zatem i Ty daj sobie szansę powierzając swoją sprawę ekspertom. Przeanalizujemy Twoją sytuację i sprawnie dobierzemy najlepsze rozwiązanie !

#upadłość #restrukturyzacja #upadłośćkonsumencka#oddłużenie #kryzys #covid19

Czytaj więcej...

Nowa strona internetowa Kancelarii

Witamy na nowej stronie internetowej Kancelarii. Zapraszamy do częstych odwiedzin.

Czytaj więcej...