Reprezentację Klienta w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji państwowej i samorządowej, jak również przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym;

Zmień język »