Przedstawienie opinii w przedmiocie zasadności zgłoszonych roszczeń oraz opiniowanie umów z ubezpieczycielami, ogólnych warunków ubezpieczeń, aneksów do tych dokumentów, jak także reprezentację w sporach związanych z ubezpieczeniami

Zmień język »