Pomoc w przygotowywaniu wszelkich dokumentów związanych ze stosunkiem pracy, jego nawiązaniem lub rozwiązaniem, regulaminów, umów zleceń i umów o dzieło, innych aktów związanych ze stosunkiem pracy oraz udzielanie opinii z zakresu prawa pracy

Zmień język »