Opiniowanie oraz negocjacje z kontrahentem bądź przygotowywanie projektów umów oraz innych dokumentów związanych z bieżącą działalnością Klienta

Zmień język »