logouścisk dłoni
strona

Kancelaria została założona przez radcę prawnego Tomasza Wróblewskiego w 2005 roku. Od tego czasu nieprzerwanie prowadzi działalność stale poszerzając grono klientów, pracowników i współpracowników.

Celem nadrzędnym Kancelarii, jest zapewnienie i ochrona interesów prawnych Klienta, szybkość i skuteczność prowadzonych na jego rzecz działań oraz uczciwość we wzajemnych relacjach. Realizując wskazane powyżej zasady Kancelaria, poza poufnością uzyskanych w związku ze świadczoną pomocą prawną informacji, gwarantuje profesjonalizm świadczonych usług, zapewniając m.in. w wypadkach wymagających wiedzy specjalistycznej konsultacji profesjonalistów określonych zawodów (adwokatów, doradców podatkowych, rzeczoznawców itp.).

Copyrights © 2014 Tomasz Wróblewski Kancelaria Radcy Prawnego | Wykonanie strony: Piotr Budzianowski